Susidie voor het opzetten van een database en website voor Werelderfgoedsite Preah Vihear (Cambodia) (2018 - 2019)

Project: Opzetten van een digitale database en website voor de lopende projecten, projectvoorstellen, rapporten, evaluaties en aanbevelingen, in het bijzonder voor de ad hoc experts en activiteiten van het internationaal coördinatiecomité voor Preah Vihear (ICC-PV) Werelderfgoedsite.

Begunstigde: Unesco

Bedrag12.430 USD

Duur: 2018 – 2019

Net zoals er voor het beheer en de ontwikkeling de site van Angkor een database werd gemaakt voor het Internationale Coördinatiecomité, is er ook nood aan een gelijkaardig systeem voor de andere Cambodiaanse Werelderfgoedsite Preah Vihear. Een dergelijke database kan dan gebruik worden dor de verschillende nationale en internationale betrokkenen die projecten uitvoeren op vlak van archeologie, restauratie, beheer en toerisme. Het vergemakkelijkt het delen van informatie, bevordert een vlotte interactie en communicatie en vermijdt de duplicatie van activiteiten bij de verschillende partners. Naast het opleveren van de database en website, wordt er ook voorzien in bijhorende training.