UNRWA

De United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) werd in 1949 opgericht om de directe humanitaire nood onder Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten te verlichten en de ontwikkelingsgerichte activiteiten te ontwikkelen. UNRWA richt zich specifiek op Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Libanon, Syrië en Jordanië. Centraal in de werking van deze organisatie staat de opvang van Palestijnse vluchtelingen met als prioriteiten onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur voor huisvesting, noodhulp (voedsel en financieel) en microfinanciering.

Door de financiële steun aan UNRWA wordt a) uitvoering gegeven aan de resolutie van het Vlaams Parlement van 7 januari 2009 betreffende de oorlog in Gaza, waarin de Vlaamse Regering gevraagd wordt om inspanningen te doen en zich aan te sluiten bij de initiatieven die door de EU zijn genomen om noodhulp naar Gaza te sturen; b) uitvoering gegeven aan het standpunt van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 m.b.t. het conflict in het Midden-Oosten: UNRWA heeft een stabiliserende invloed op de hele regio. Het Vlaams buitenlands beleid wordt aldus sterk gealigneerd op het buitenlands beleid van de EU, omdat de EU de grootste donor van UNRWA is.

My Voice My School is een internationaal initiatief van UNRWA. Dit project, gesubsideerd door Vlaanderen, brengt de noodzaak voor kwaliteitsvol onderwijs voor vluchtelingenkinderen in conflictgebieden onder de aandacht. Het brengt Palestijnse leerlingen in Gaza en Syrië in contact met leerlingen in het buitenland. Samen werken ze een project uit rond wat kwaliteitsvol onderwijs voor hen betekent.

Lees hier alles over het My Voice My School-project 2017

Meer info

Vertegenwoordiging

UNRWA