Verdrag betreffende de automatische erkenning van diploma's in het hoger onderwijs

Korte inhoud: De Benelux-landen en de Baltische Staten erkennen automatisch de diploma's van andere lidstaten binnen hun respectieve samenwerking en zijn daarin voorlopers binnen de Europese Unie. Ze willen nu de automatische erkenning van diploma's hoger onderwijs in de Europese Hogeronderwijsruimte uitbreiden door deze regionale afspraken te integreren in een multilateraal verdrag. 

Ondertekening: 14/09/2021

pdf bestand1256_Overeenkomst in het Nederlands.pdf (339 kB)

pdf bestand1256_Overeenkomst in het Engels.pdf (282 kB)