Verdrag betreffende het Eurokorps en de rechtspositie van zijn hoofdkwartier tussen de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, het Koninkrijk Spanje en het Groothertogdom Luxemburg

Korte inhoud:  Het voorliggende verdrag bepaalt de grondbeginselen met betrekking tot de opdrachten, de organisatiewijze en de werkwijze van het Eurokorps en van de rechtspositie van zijn hoofdkwartier.

Ondertekening: 22/11/2004

Bekrachtiging en afkondiging: 23/11/2007

Publicatie decreet in Staatsblad: 03/01/2008

Publicatie tekst in Staatsblad:  20/02/2009

Internationale ratificatie: 19/08/2008

Inwerkingtreding: 26/02/2009

pdf bestand757_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (2.08 MB)

pdf bestand757_Ondertekende akte in het Frans.pdf (1.99 MB)

pdf bestand757_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (283 kB)

pdf bestand757_Advies van de SERV.pdf (171 kB)

pdf bestand757_Advies van de Raad van State.pdf (475 kB)

pdf bestand757_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (120 kB)

pdf bestand757_Decreet.pdf (90 kB)