Verdrag betreffende maritieme arbeid

Korte inhoud: Het verdrag is in de eerste plaats bedoeld om de bestaande verdragen en aanbevelingen met betrekking tot de maritieme arbeid te consolideren in één tekst die een grote juridische en politieke waarde heeft.

Ondertekening: 23/02/2006

Bekrachtiging en afkondiging: 04/05/2012

Publicatie decreet in Staatsblad: 29/05/2012

Publicatie tekst in Staatsblad: 08/08/2014

Internationale ratificatie: 20/08/2013

Inwerkingtreding: 20/08/2014

pdf bestand474_Nederlandse vertaling.pdf (623 kB)

pdf bestand474_Agreement in English.pdf (1.07 MB)

pdf bestand474_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (239 kB)

pdf bestand474_Advies van de Vlaamse Havencommissie.pdf (314 kB)

pdf bestand474_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (341 kB)

pdf bestand474_Advies van de Raad van State.pdf (184 kB)

pdf bestand474_Verslag Commissie Vlaams Parlement.pdf (193 kB)

pdf bestand474_Decreet.pdf (35 kB)