Verdrag inzake de bescherming van het leefmilieu door het strafrecht

Korte inhoud: De Raad van Europa beoogt het milieu op strafrechtelijk gebied te beschermen.

Ondertekening: 07/05/1999

pdf bestand466_Nederlandse vertaling.pdf (186 kB)

pdf bestand466_Agreement in English.pdf (120 kB)