Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut

Korte inhoud: Met het EFI-Verdrag werd het EFI (European Forest Institute) opgericht, een internationale organisatie bestaande uit staten, relevante onderzoeksinstellingen, internationale organisaties en organisaties ter vertegenwoordiging van belanghebbenden zoals de industrie en boseigenaars.

Ondertekening: 28/08/2003

Bekrachtiging en afkondiging: 03/06/2016

Publicatie decreet in Staatsblad: 08/07/2016

Publicatie tekst in Staatsblad: 18/09/2019

Inwerkingtreding: 23/07/2017

pdf bestand1135_Ondertekende akte in het Engels.pdf (592 kB)

pdf bestand1135_Nederlandse vertaling.pdf (110 kB)

pdf bestand1135_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (275 kB)

pdf bestand1135_Advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen.pdf (91 kB)

pdf bestand1135_Advies van de Raad van State.pdf (136 kB)

pdf bestand1135_Decreet.pdf (62 kB)