Verdrag nr. 170 betreffende de veiligheid bij het gebruik van chemische producten op het werk

Korte inhoud: Het Verdrag handelt over de veiligheid bij het gebruik van chemische stoffen op de arbeidsplaatsen.

Aanneming: 25/06/1990

Bekrachtiging en afkondiging: 13/11/2015

Publicatie decreet in Staatsblad: 02/12/2015

Internationale ratificatie: 14/06/2017

Inwerkingtreding: 14/06/2018

pdf bestand1123_Verdrag in het Frans met de Nederlandse vertaling.pdf (615 kB)

pdf bestand1123_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (266 kB)

pdf bestand1123_Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.pdf (37 kB)

pdf bestand1123_Advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen.pdf (25 kB)

pdf bestand1123_Advies van de Raad van State.pdf (58 kB)

pdf bestand1123_Decreet.pdf (722 kB)