Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de aanleg van de nieuwe sluis Terneuzen

Korte inhoud: Op 5 februari 2015 kwam te Terneuzen een verdrag tot stand tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaamse Gewest betreffende de aanleg van de Nieuwe Sluis te Terneuzen. Het verdrag is opgesteld voor de verwezenlijking van een nieuwe sluis in het sluizencomplex te Terneuzen in het Kanaal van Terneuzen naar Gent.

Ondertekening: 05/02/2015

Bekrachtiging en afkondiging: 13/11/2015

Publicatie decreet in Staatsblad: 02/12/2015

Internationale ratificatie: 20/01/2016

Publicatie ratificatiebesluit in Staatsblad: 25/02/2016

Inwerkingtreding: 01/03/2016

pdf bestand1113_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.07 MB)

pdf bestand1113_Gemeenschappelijke verklaring bij het Verdrag in het Nederlands.pdf (901 kB)

pdf bestand1113_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (1.69 MB)

pdf bestand1113_Advies van de Mobiliteitsraad.pdf (287 kB)

pdf bestand1113_Advies van de Raad van State.pdf (101 kB)

pdf bestand1113_Decreet.pdf (714 kB)

pdf bestand1113_Politiek Besluit.pdf (4.62 MB)