Verdrag van de Raad van Europa en UNESCO betreffende de erkenning van diploma's hoger onderwijs in de Europese regio

Korte inhoud: Deze Lissabonconventie is een kaderverdrag voor de erkenning van diploma’s van en in het hoger onderwijs. De conventie heeft in de eerste plaats betrekking op de academische erkenning van diploma’s in en van het hoger onderwijs (Lisbon Recognition Convention LRC).

Ondertekening: 07/03/2005

Bekrachtiging en afkondiging: 15/12/2006

Publicatie decreet in Staatsblad: 18/01/2007

Publicatie tekst in Staatsblad:  21/08/2009

Internationale ratificatie: 22/07/2009

Inwerkingtreding: 01/09/2009

pdf bestand642_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (76 kB)

pdf bestand642_Agreement in English.pdf (163 kB)

pdf bestand642_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (312 kB)

pdf bestand642_Advies van de SERV.pdf (39 kB)

pdf bestand642_Advies van de VLOR.pdf (137 kB)

pdf bestand642_Advies van de Raad van State.pdf (94 kB)

pdf bestand642_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (289 kB)

pdf bestand642_Decreet.pdf (75 kB)

pdf bestand642_Proces-verbaal van neerlegging ratificatieakte.pdf (154 kB)