Verdrag van de Raad van Europa inzake de strijd tegen mensenhandel

Korte inhoud: Het verdrag moet een praktisch Europees samenwerkingsinstrument worden om de rechten van de slachtoffers te beschermen en het respect voor de mensenrechten te waarborgen.

Ondertekening: 17/11/2005

Bekrachtiging en afkondiging: 16/05/2008

Publicatie decreet in Staatsblad: 16/06/2008

Publicatie tekst in Staatsblad: 22/07/2009

Internationale ratificatie: 27/04/2009

Inwerkingtreding: 01/08/2009

pdf bestand651_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (813 kB)

pdf bestand651_Agreement in English.pdf (196 kB)

pdf bestand651_Akte in het Frans.pdf (371 kB)

pdf bestand651_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (320 kB)

pdf bestand651_Advies van de SERV.pdf (1.23 MB)

pdf bestand651_Advies Raad van State.pdf (103 kB)

pdf bestand651_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (182 kB)

pdf bestand651_Decreet.pdf (71 kB)