Verenigde Staten

De Verenigde Staten spelen op het wereldtoneel nog steeds een hoofdrol. Politieke, militaire, economische, culturele en wetenschappelijke ontwikkelingen in de VS hebben gevolgen voor de hele wereld en dus ook voor Vlaanderen. Naast dit vanzelfsprekend algemeen belang van de VS voor Vlaanderen, is het land ook op meer concrete domeinen van betekenis.  Ten eerste is de VS Vlaanderens belangrijkste handelspartner buiten Europa. Sinds jaar en dag kan de VS zich ook Vlaanderens belangrijkste investeerder noemen. Ook in de toeristische sector is de VS van belang als groeimarkt.  De VS is daarnaast een gegeerde bestemming voor Vlaamse studenten en onderzoekers. Het land blijft de eerste viool spelen op vlak van onderzoek en ontwikkeling, en vele Amerikaanse kennisinstellingen behoren tot de beste ter wereld. Gezien het belang dat in de VS gehecht wordt aan moderne beeldende kunsten en de aanzienlijke interesse voor klassieke kunst zijn de contacten binnen de sector intensief. Verder huisvest de VS enkele belangrijke internationale organisaties die voor Vlaanderen van belang zijn, niet in het minst het hoofdkwartier van de Verenigde Naties (VN) in New York. De VS biedt heel wat kansen voor toekomstige samenwerking in deze domeinen maar ook op andere vlakken zijn er opportuniteiten, gebaseerd op de sterktes van onze regio (bv. logistiek, waterbeheer, stedenbeleid, gezondheidszorg, klimaatsverandering en energie).

In november 2016 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan een strategienota waarin ze zeven centrale doelstellingen naar voren schuift bij het uitbouwen van relaties met de VS. Het netwerk van eigen diensten in de VS is het voornaamste instrument om deze doelstellingen te realiseren, onder de noemer ‘Team Flanders USA’.