Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds

Korte inhoud: De versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst is een traditionele algemene kaderovereenkomst die drie traditionele aspecten behelst, met name het politieke, het economische en de samenwerking in verschillende andere domeinen.

Ondertekening: 21/12/2015

Bekrachtiging en afkondiging: 02/12/2016

pdf bestand1133_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.58 MB)

pdf bestand1133_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (228 kB)

pdf bestand1133_Advies van de Raad van State.pdf (134 kB)

pdf bestand1133_Decreet.pdf (73 kB)