Visie en doelstellingen

Met het project ‘100 jaar Groote Oorlog (2014-18)’ wil Vlaanderen de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog op passende en serene wijze herdenken. De concrete programmering van de activiteiten die naar aanleiding van de herdenking van honderd jaar Wereldoorlog I worden georganiseerd, moet ertoe leiden dat Vlaanderen internationale zichtbaarheid krijgt en duurzaam verbonden wordt met het vredesthema.

Een andere doelstelling bestaat erin om de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen bewust te maken van thema’s als verdraagzaamheid, interculturele dialoog en internationale verstandhouding, met het oog op een open en tolerante samenleving en een actieve internationale oriëntatie.  

Ten slotte wordt ook bijzondere aandacht besteed aan het herdenkingstoerisme of het toerisme met respect voor het erfgoed waarbij plaatsgemaakt wordt voor betekenis en reflectie.

Documenten

Resolutie betreffende het Vlaamse beleid voor een levende herinnering aan de Eerste Wereldoorlog

pdf bestandResolutie Vlaams Parlement.pdf (631 kB)

Resolutie betreffende het aanmoedigen van klasreizen naar sites gerelateerd aan de Eerste Wereldoorlog voor leerlingen van het secundair onderwijs in het kader van de herdenking van ‘100 jaar Groote Oorlog’

pdf bestandResolutie Vlaams Parlement_1.pdf (115 kB)

Visie en doelstellingen