Vlaams actieplan

Op basis van de beleidsdocumenten van de Vlaamse Regering en de resoluties van het Vlaams Parlement werd een actieplan opgesteld, een werkdocument dat een overzicht geeft van de verschillende actiepunten per beleidsdomein.

Jaarlijks actualiseert het projectsecretariaat '100 jaar Groote oorlog' dit actieplan en rapporteert aan de Vlaamse Regering.