Vlaams-Marokkaans Economisch Forum

  • 20 mei 2021

Op donderdag 20 mei ging het Vlaams-Marokkaans Economisch Forum door. Dit webinar was een initiatief van Daniël Termont, ereconsul van Marokko voor Vlaanderen, in samenwerking met Flanders Investment & Trade (FIT) en de Marokkaanse ambassade in Brussel.

Minister-president Jan Jambon was een van de keynote speakers. Hij bracht een uiteenzetting over het belang van de economische samenwerking tussen Vlaanderen en Marokko. De focus lag op de belangrijkste handelsstromen tussen Vlaanderen en Marokko en de zakelijke samenwerking rond energie en duurzame materialen.

Daarnaast kwamen ook vertegenwoordigers uit de Vlaamse en Marokkaanse energie- en recyclagesector aan het woord en gaf de ambassadeur van Marokko een toelichting bij de overheidsdoelstellingen voor de groei van de economie na corona. 

Bekijk hier de keynote speech van minister-president Jan Jambon.

(c) foto: FIT