Vlaamse handels- en investeringsstrategie

Op 25 november 2016 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe Vlaamse Handels- en Investeringsstrategie goed. 

Het betreft een vernieuwing van de Vlaamse handelsstrategie die dateert van 2007. In de tussentijd werd de wereldeconomie, en dus ook Vlaanderen, geconfronteerd met onder andere een bankencrisis, een traag economisch herstel, een Brits referendum over het verlaten van de EU en een vertraging van de wereldgroei. Ook werden belangrijke internationale akkoorden gesloten in VN-verband zoals de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en een klimaatakkoord. Dit alles vraagt om een aangepast beleid, ook wat handel en investeringen betreft.

Met deze nota over het gemeenschappelijk handels- en investeringsbeleid wil Vlaanderen zijn belangen, beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten identificeren in volle transparantie.

pdf bestandVlaamse handels en investeringsstrategie 2016 (4.01 MB)

Vlaamse handels- en investeringsstrategie 2016