Vlaamse Regering keurt CETA definitief goed

  • 2 maart 2018

Op 2 maart verleende de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het Brede Economische en Handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada (CETA). De goedkeuring ligt in lijn met de Vlaamse handels- en investeringsstrategie, die ambitieuze bilaterale akkoorden steunt.

De Vlaamse Regering gaf haar goedkeuring aan CETA omdat zij het akkoord bijzonder goed vindt voor Vlaanderen. “Vlaanderen leeft van de export. Per capita exporteren wij drie maal meer dan Duitsland. Vlaanderen staat ook in voor meer dan 90% van de Belgische export naar Canada,” aldus de Minister-president. 

Dankzij CETA verdwijnen onder meer 99% van de douanetarieven, net zoals vele technische en andere niet-tarifaire belemmeringen. Ook de markttoegang voor diensten en dienstverleners is verbeterd en de handel in diensten wordt beter geregeld.

De definitieve goedkeuring van de Vlaamse Regering komt er nadat de Sociaaleconomische Raad (SERV) alsook de Raad van State hun adviezen hebben geformuleerd. Het akkoord zal nu voor instemming worden overgemaakt aan het Vlaams Parlement. 

Meer info over CETA