Vlaamse Regering zet licht op groen voor ondertekening CETA

  • 16 september 2016

Op 16 september gaf de Vlaamse Regering volmacht voor de ondertekening van het vrijhandels- en investeringsakkoord tussen Canada en de Europese Unie (CETA). De ondertekening is voorzien op de EU-Canada top op 27 oktober.

De onderhandelingen over het Comprehensive and Economic Trade Agreement werden in 2009 gestart en in de zomer 2014 afgerond. De afgelopen twee jaar is de tekst juridisch opgeschoond en een nieuw soort geschillenprocedure voor investeringen opgenomen. Hierdoor wordt afgestapt van een ad hoc arbitrage. In plaats komt er een permanent Investeringshof met rechters aangeduid door EU en Canada.

Dankzij CETA zullen 99% van de douanetarieven verdwijnen, net zoals vele technische en andere niet-tarifaire belemmeringen. De Europese en Canadese dienstenmarkt worden voor elkaar opengesteld, met uitzondering van culturele, audiovisuele en openbare diensten zoals onderwijs en gezondheidszorg. Inzake openbare aanbestedingen wordt de Canadese markt geliberaliseerd, waardoor Vlaamse bedrijven kunnen meedingen naar contracten in bijvoorbeeld Québec of Brits Columbia. Canada en de Europese Unie werden het ook eens over een ambitieus hoofdstuk over duurzame ontwikkeling.

Minister-president Geert Bourgeois: "Met dit mandaat herbevestigt de Vlaamse regering dat ze onverkort achter CETA staat. Voor Vlaanderen is dit handels- en investeringsakkoord met Canada uitermate belangrijk. Vlaanderen voerde in 2015 voor 1,75 miljard aan goederen uit naar Canada. Vorig jaar waren er ook zes Canadese investeringen in Vlaanderen. Onze bedrijven - ook de KMO’s en de landbouwsector – gaan hier baat bij hebben.”