Vlaanderen geeft steun aan Zuid-Soedan en Burundi

  • 1 december 2014

Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft twee pakketten aan steunmaatregelen goedgekeurd voor Afrikaanse regio's. In het eerst pakket geeft de Regering 248.000 euro aan Plan België voor noodhulp aan 700.000 ontheemden in Zuid-Soedan die op de vlucht zijn voor gevechten tussen regeringstroepen en oppositie.

De subsidie zorgt voor bescherming van de kinderen in het Awerial-kamp in de Zuid-Soedanese Lakes-staat, die op dit moment blootstaan aan geweld en misbruik. Met de hulp kan een veilige en ondersteunende omgeving worden gecreeërd waar de kinderen naar school kunnen.

Een tweede steunpakket van 249.000 euro wordt toegekend aan het Vlaamse Rode Kruis voor noodhulp in Burundi. De hulp heeft als doel om vluchtelingen in Burundi te laten hervestigen volgend op het staakt-het-vuren van 2008.

"Tijdens de burgeroorlogen van 1972 tot 1993 ontvluchtten 500.000 mensen immers het land. Nu vluchtelingenkampen worden opgedoekt moeten de vluchtelingen gedwongen terug naar Burundi, waar ze moeilijk werk of huisvesting vinden." gaf minister-president Bourgeois aan.