Vlaanderen haalt banden met de Duitse bondslanden aan

  • 23 juni 2016

In zijn toespraak in het Vlaams Parlement voor de Vertegenwoordigers van de Duitse Bondslanden in Brussel, benadrukte Minister-president Bourgeois het belang van goede grensoverschrijdende verbindingen met Duitsland zoals de IJzeren Rijn. Deze verbindingsinfrastructuur is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de havens van Antwerpen, Rotterdam en Duisburg en voor de economie van Vlaanderen, Nederland én Duitsland.

Op 23 juni nodigden het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering en het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) de vertegenwoordigers van de Duitse bondslanden in Brussel uit voor een officiële kennismaking. Duitsland heeft – net zoals Nederland – de hoogste prioriteit in het Vlaamse buitenlands beleid, met een focus op Noordrijn-Westfalen.

Met dat meest nabije en economisch belangrijke bondsland loopt al heel wat bilaterale samenwerking. De Vlaamse regering wenst ook de samenwerking met de andere Duitse bondslanden uit te breiden. Met onder meer Beieren en Saksen wordt nu bekeken hoe die samenwerking versterkt kan worden. Deze week bracht trouwens ook een delegatie van het regionale parlement van Beieren een officieel bezoek aan Vlaanderen.

Duitsland is al vele jaren de belangrijkste handelspartner van Vlaanderen. In haar buitenlands netwerk zet de Vlaamse regering dan ook sterk in op Duitsland, met naast de politieke Algemene Afvaardiging in Berlijn, ook Vlaamse economische vertegenwoordigers in datzelfde Berlijn, Stuttgart en Keulen.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Duitsland

Vlaams Parlement

VLEVA

Flanders Investment & Trade