Vlaanderen is internationaal

Vlaanderen is al eeuwen een decor van wereldpolitiek, een centrum van internationale handel, een kruispunt van culturen. En dat is het ook vandaag. Zo vindt u hier de zetel van de Europese Unie en de NAVO, zijn we de 15e exporteur wereldwijd, wonen in Vlaanderen 188 verschillende nationaliteiten, en blijven de kunststeden een podium voor artistieke topprestaties.

Dat wij deze centrale plaats doorheen de eeuwen hebben behouden, danken we aan ons ondernemerschap, ons aanpassingsvermogen en onze ambitie. Maar ook aan onze nuchterheid en ons realisme. Wij weten dat wij voor onze welvaart en ontwikkeling aangewezen zijn op de wereld rondom ons. Vlaanderen is internationaal of is niet…

Onze internationale verbondenheid maakt dat wij voluit investeren in een actief buitenlands beleid. Wij doen dit op verschillende manieren en op meerdere domeinen. Om onze eigen belangen te behartigen. Maar zonder mondiale belangen uit het oog te verliezen. Immers, wat goed is voor de wereld, is goed voor Vlaanderen.
Zo kan Vlaanderen verdragen sluiten, diplomatieke en economische diensten in het buitenland organiseren en een eigen budget buitenlands beleid beheren. De concrete invulling wordt gecoördineerd door het Departement Buitenlandse Zaken en uitgerold met de andere departementen en agentschappen.

Waar wij op inzetten, hoe we dit aanpakken en wat de concrete acties zijn,
leest u in deze brochure: pdf bestandVlaanderen is internationaal.pdf (9.26 MB)

cover Vlaanderen is internationaal