Vlaanderen tekent nieuw samenwerkingsprogramma met Kroatië

  • 24 april 2013

Vaste Gemengde Commissies zijn een van de belangrijkste elementen van het Vlaamse buitenlands beleid en vinden meermaals per jaar plaats tussen Vlaanderen en zijn bilaterale partners. Tijdens zo'n commissie bereiken afgevaardigden van beide landen of regio's overeenstemming over een samenwerkingsprogramma, dat invulling geeft aan het bestaande samenwerkingsverdrag tussen de partners. Op 17 en 18 april hield Vlaanderen een vaste gemengde commissie met EU-lidstaat in spe Kroatië, in de stad Delnice. De delegatieleden onderhandelden over het tweede samenwerkingsprogramma voor 2014-2015, ter uitvoering van het samenwerkingsverdrag dat de Vlaamse en Kroatische regeringen op 13 november 2006 sloten. 

De Vlaamse co-voorzitter was secretaris-generaal Koen Verlaeckt, terwijl de Kroatische delegatie werd voorgezeten door Dhr. Hrvoje Marušić, directeur-generaal in het ministerie van buitenlandse en Europese zaken.

Na de welkomsttoespraak en de opening van de sessie, stelden de co-voorzitters de leden van de delegaties voor. De verwezenlijkingen van het programma dat op de eerste bijeenkomst van Brussel in 2008 werd opgesteld, werden overlopen, en zij bevestigden ook de verdere ontwikkeling van de samenwerking. Daarna werden nieuwe plannen besproken en voorgesteld. Het nieuwe samenwerkingsprogramma omvat nagenoeg alle domeinen die binnen de bevoegdheden van de Vlaamse Regering vallen, en zal de basis vormen voor nog nauwere banden in de komende jaren.