Voedsel- en landbouworganisatie (FAO)

De Voedsel- en Landbouworganisatie (Food and Agriculture Organization, FAO) is een gespecialiseerd en onpartijdig agentschap van de Verenigde Naties met hoofdkantoor in Rome. De missie van FAO is om wereldwijd de honger te bestrijden en voedselzekerheid voor iedereen te creëren. Dit wil zeggen dat ervoor gezorgd wordt dat mensen regelmatige toegang hebben tot voldoende kwalitatief voedsel om een actief en gezond leven te leiden. FAO’s activiteiten concentreren zich vooral rond het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over landbouw, tuinbouw, bosbouw, visserij en voedsel. FAO werkt mee aan de ontwikkeling van plattelandsgebieden en de verbetering van voedselkwaliteit en landbouwproductiviteit in zowel ontwikkelingslanden als in ontwikkelde landen.

FAO werkt hiervoor samen met verschillende instanties, zoals andere VN-agentschappen, bedrijven en nationale regeringen.

FAO is voor Vlaanderen belangrijk omdat het al meer dan 30 jaar aanwezig is in Malawi en een nauwe samenwerkingsrelatie heeft opgebouwd met de overheid van Malawi, alsook met de andere ontwikkelingspartners zoals donoren, de civiele samenleving, andere VN-organisaties, private actoren, boerengroepen. Daarnaast wordt de organisatie beschouwd als de preferentiële partner in Malawi om technische assistentie te verlenen aan het Ministerie van Landbouw, Irrigatie en Waterontwikkeling rond landbouw en voedselzekerheid. FAO heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Agricultural Sector Wide Approach Programme (ASWAP), het beleidskader voor de landbouwsector in het land.