Handhaving dual use

Inbreuken tegen de dual use regelgeving vormen douanemisdrijven. Wanneer onze dienst inbreuken vaststelt, worden deze doorgegeven aan de autoriteit bevoegd voor de sanctionering: FOD Financiën, Algemene Administratie der Douane en Accijnzen. De douaneautoriteiten beslissen verder autonoom welk gevolg wordt gegeven aan de inbreuk en nemen hierover rechtstreeks contact op met uw bedrijf of organisatie. De sancties kunnen gaan van geldboetes tot gevangenisstraffen.

Inbreuken worden door onze dienst mee in rekening gebracht bij het beoordelen van het ICP (intern controleprogramma). Inbreuken kunnen er bijgevolg toe leiden dat u niet langer in aanmerking komt voor het verkrijgen van een globale vergunning

Het niet naleven van voorwaarden die gekoppeld zijn aan een vergunning kan ook leiden tot de schorsing en/of intrekking van de nog lopende vergunning.