Formulieren en aanlevering

Bedrijven mogen chemicaliën produceren of gebruiken voor de civiele sector, mits zij zich houden aan de kennisgevingverplichting. Meer informatie over de stoffen vind je op de pagina Verdrag Chemische Wapens.

De nodige formulieren verschillen naargelang de classificatie van de stoffen en het onderwerp van de kennisgeving. Daarom zijn er formulieren voor de declaratie van de productie, de bewerking, de verwerking of het verbruik van stoffen van lijsten 1, 2 en 3, voor de declaratie van de productie, de bewerking, de verwerking of het verbruik van andere onderscheiden organische stoffen en voor de declaratie van de in- en uitvoer van stoffen van lijsten 1, 2 en 3. Gelieve de formulieren digitaal in te vullen en door te sturen naar csg@buza.vlaanderen . De deadline van de declaratie van de activiteiten van het voorbije jaar is vastgelegd op 15 februari. Onze dienst wijst je bedrijf elk jaar ongeveer vier tot zes weken op voorhand per e-mail op deze verplichtingen.