Dual use goederen

Goederen voor tweeërlei gebruik, ook wel dual use goederen, zijn producten die eigenlijk in de civiele industrie worden gebruikt, maar die ook een militaire bestemming kunnen hebben doordat ze mogelijk ingezet kunnen worden voor de ontwikkeling van kernwapens, chemische en biologische wapens en de raketten waarmee dergelijke massavernietigingswapens naar hun doel worden geleid. Ook programmatuur of software en technologie (technische gegevens en technische bijstand) kunnen dual use zijn.

De controle op handel in dual use goederen wordt geregeld op Europees niveau via de verordening 428/2009 maar wordt in België praktisch uitgevoerd op regionaal niveau. De verordening geeft de verschillende verplichtingen weer wanneer je dual use producten wil uitvoeren naar een staat die geen lid is van de EU. Sommige goederen binnen de dual use goederen zijn extra gevoelig. Voor deze goederen is zelfs een vergunning nodig bij overdracht binnen de EU. Meer informatie over de verordening en de lijst van goederen vind je bij wetgeving.

De formaliteiten voor uitvoer van dual use producten, software en technologie wordt bepaald door de Europese verordening 428/2009. De definitie van uitvoer is erg ruim en omvat ook de overdracht van software via elektronische media. Als je goederen slechts tijdelijk wil uitvoeren, is hier een aparte vergunning voor vereist. Meer informatie over de procedure voor het bekomen van een vergunning als ook informatie over doorvoer en tussenhandeldiensten kan je vinden bij uitvoer dual use goederen.

Sommige goederen vallen niet onder de dual use wetgeving maar zijn door hun technische mogelijkheden proliferatiegevoelig. Deze goederen kunnen bij uitvoer tegengehouden worden door de douane. Ook goederen die geëxporteerd worden naar landen waar er sancties of embargo’s op rusten worden frequenter gecontroleerd en tegengehouden door de douane. In deze gevallen kan je kijken naar niet vergunningsplichtige goederen waar je een vrijgavebrief of groep II bevestiging kan aanvragen. Voor meer informatie over sancties en embargo’s en de landen die hier onder vallen kijk je bij sancties.

Na het bekomen van een vergunning (individuele, globale, uniale) is de exporteur verplicht om te rapporteren over al de exporten waarvoor hij de vergunning gebruikt heeft. De modaliteiten over hoe deze rapportering moet gebeuren en de verschillen die er zijn tussen de vergunningen aangaande rapportering vind je onder rapportering.

Een vraag waar je het antwoord nog niet op gevonden hebt? Mogelijk helpen deze veelgestelde vragen je wel verder.