Correlatietabel

Een dual-use controlenummer beschrijft met specifieke technische parameters waaraan een fysiek of niet-fysiek item dient te voldoen om als dual-use product te worden beschouwd volgens de verordening (EU) nr. 428/2009, zoals gewijzigd. Een goederencode is een wereldwijd afgesproken  douanenomenclatuur met een generieke omschrijving van de aard van de goederen.

De Correlatietabel, opgesteld door de Europese Commissie (DG Trade), is een tabel die de goederencodes verbindt met dual-use controlenummers. Deze lijst wordt meermaals per geüpdatet . Deze correlatietabel wordt ook verwerkt in het volgende instrument van de Belgische douane: TARWEB .

De Correlatietabel is een belangrijk instrument in het dual-use risicobeheer van de Belgische douane. Het is belangrijk hierbij op te merken dat de Correlatietabel slechts een indicatie geeft: indien de goederencode opgelijst staat in deze Correlatietabel, dan voldoet maar een (zeer) beperkt aantal goederen aan één van de corresponderende dual-use controlenummers.

Via de volgende stappen kunt u nagaan welke dual-use controlenummers er mogelijks van toepassing zijn op de goederencode(s).

Stappenplan controlenummers