Wereldgezondheidsorganisatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO of WGO) vormt binnen de VN de gespecialiseerde organisatie die globaal leiderschap moet tonen op het vlak van gezondheid. De organisatie monitort wereldwijd de menselijke gezondheid (o.m. epidemieën), stimuleert een sterke gezondheidssector, bepaalt normen en waarden gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt landen bij het inschatten van gezondheidstrends en het bepalen van het passend gezondheidsbeleid.

De financiële samenwerking tussen Vlaanderen en de WGO gaat terug tot 2001. Van bij het begin lag de Vlaamse nadruk op de ondersteuning van een speciaal VN-programma  binnen het departement voor menselijke voortplanting van WGO, nl. het “Speciale Programma voor Onderzoek, Ontwikkeling en Onderzoekstraining betreffende de Menselijke Voortplanting(HRP). Dit programma wil het mondiaal leiderschap op vlak van beleid en onderzoek rond seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Het bundelt hiertoe zijn krachten met andere organisaties binnen de VN: de ontwikkelingsorganisatie, UNDP, het Bevolkingsfonds van de VN, UNFPA, de VN-Kinderfonds, UNICEF, en de Wereld Bank.

Vlaanderen geeft een financiële steun van 750.000 euro per jaar aan het programma en vertegenwoordigt ook België in de raad van bestuur. Zo levert Vlaanderen een bijdrage in de strijd tegen de nog steeds veel te zware en grotendeels vermijdbare ziektelast en sterfte die seksualiteit en voortplanting wereldwijd maar bij uitstek in onze concentratieregio, Zuidelijk-Afrika, nog steeds veroorzaakt.