Werkprogramma Europese Commissie

Het Werkprogramma van de Europese Commissie bevat de belangrijkste initiatieven die de Commissie dat jaar plant en is richtgevend voor de activiteiten van de Europese instellingen. 

De Vlaamse overheid screent dit Werkprogramma en identificeert de voor Vlaanderen relevante en prioritaire dossiers. 

Relevante dossiers zijn de dossiers die slaan op Vlaamse bevoegdheden. De initiatieven die gedeeltelijk of volledig onder de Vlaamse bevoegdheden valt, worden strikt opgevolgd. Maandelijks volgt hierover een rapportering aan de Vlaamse Regering.

Prioritaire dossiers zijn de initiatieven met de groots mogelijke gevolgen.

Werkprogramma Europese Commissie 2017 

Maandelijkse mededelingen aan de Vlaamse Regering

Prioriteiten voor Vlaanderen in Werkprogramma 2017: beslissing van de Vlaamse Regering van 20 januari 2017