Westelijke Sahara

De Westelijke Sahara is een voormalige Spaanse kolonie in het westen van Noord-Afrika. Marokko bezet de Westelijke Sahara sinds het vertrek van het Spaanse koloniale bestuur, maar geen enkele andere staat erkent de Marokkaanse soevereiniteit over het gebied. De Verenigde Naties beschouwen de Westelijke Sahara als een Non-Self-Governing Territory.

Handel
Vertegenwoordiging
Verdragen en MOU's
Samenwerking
Nieuws